เกี่ยวกับเรา

Thai Khmer Mart.com


คือ ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร และ แหล่งรวมสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามครบวงจรแห่งใหม่ของคนเขมร

Our Mission

"ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่และมั่นคง เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเขมรให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากการมีสุขภาพดี มีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจน และมีความสุขมากกว่าที่เคยไปด้วยกัน"

ที่ Thai Khmer Mart เราเชื่อว่า ทุกคนล้วนแตกต่างอย่างโดดเด่นในแบบของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือ วิถีชีวิต แต่เราทุกคนกลับมีความต้องการพื้นฐานภายในจิตใจคล้ายคลึงกันนั่นคือ การมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกได้เอง


จากข้อเท็จจริงอันยากจะปฎิเสธนี่เอง Thai Khmer Mart.com จึงถือกำเนิดขึ้น บนพื้นฐานความเชื่อของคนกลุ่มเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความฝัน และจิตวิญญาณอันแน่วแน่ที่อยากเห็นคนเขมรมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนในตัวตน และมีอนาคตอันสดใสเรืองรอง

วันนี้ เราพร้อมแล้วที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งต่อเคล็ดลับการมีสุขภาพดี สานต่อความใฝ่ฝันในจิตใจ และผลักดันให้คุณก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ใฝ่ฝันไว้ แล้วพบกับ การเปลี่ยนแปลง และ คุณคนใหม่ ได้ที่นี่  เร็วๆนี้

Thai Khmer Mart.com : Brand New You