Traveling

RSS Feed
10 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกใช้ครีมกันแดด

10 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกใช้ครีมกันแดด

arenas 15/09/2014 0
 แสงแดดที่มากเกินไป นอกจากทำให้เกิดผิวแดงไหม้ หรือผิวคล้ำแล้ว ยังเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดโรคผิวหนังอื่น ๆคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะ ว่าฤดูร้อนเมืองไทยตอนนี้อากาศร้อนมากถึงมากที่สุด และช่วงปลายเดือนเมษายนของท...
Read More